Holas Paweł

zdjęcie paweł holas
Tytuł naukowy: dr hab. n. med.
Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
E-mail: pawel.holas@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 5549 760
Pokój: 108
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Klinicysta, dydaktyk i badacz. Pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od X 2014, wcześniej pracował na etacie naukowo-dydaktycznym w II Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie obronił pracę doktorską dotyczącą tendencyjności procesów uwagowych w zaburzeniach lękowych. Specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz certyfikowany terapeuta podejść opartych na uważności (mindfulness) – terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT), programu redukcji stresu opartego na uważności (MBSR) oraz uważnego samo-współczucia (MSC).

Działalność naukowa:

Kluczowy obszar zainteresowań to uważność (mindfulness) i współczucie. Zaangażowany w szereg projektów badawczych związanych z oceną poznawczych i psychofizjologicznych mechanizmów leżących u podłoża zaburzeń lękowych, depresji i uzależnień behawioralnych oraz badaniem sposobów modyfikacji tych mechanizmów w oparciu o interwencje oparte na uważności, psychoterapię oraz treningi poznawcze. Po za tym badania w obszarze psychologii pozytywnej (w tym treningi wdzięczności), psychologii zdrowia i psychosomatyki (przewlekłe choroby płuc, nadciśnienie tętnicze) oraz seksuologii (dysfunkcje oraz hiperseksualność). Metodologia badawcza: kwestionariusze, pomiary dzienniczkowe, eye-tracking i fMRI. Członek  Laboratory for the Study of Daily Experience (LSDE; http://dailyexperiencelab.org) oraz Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies (ICACS; http://www.icacs.swps.edu.pl/icacs/pl/)

Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania naukowe dotyczą z jednej strony mechanizmów i procesów leżących u podłoża zaburzeń emocjonalnych, a z drugiej strony czynników i procesów przyczyniających się do optymalnego funkcjonowania człowieka:

Główne obszary badawcze:

 1. Uważność, współczucie (w tym self-compassion) oraz wdzięczność
  • Ocena mechanizmów podstawowych (w tym neuronalne substraty współczucia),
  • Ocena skuteczności oraz mediatorów zmiany interwencji opartych na uważności (MBCT, MSC) w depresji, lęku społecznym i uzależnieniu od seksu
  • Efektywność treningów wdzięczności oraz uprawiania jogi kundalini
 1. Poznawcza psychopatologia:
  • Neuronalne (fMRI), psychofizjologiczne i eye-trackingowe korelaty tendencyjności procesów poznawczych (uwaga, interpretacja, pamięć robocza) w zaburzeniach lękowych, zwłaszcza w lęku społecznym oraz depresji
  • Treningi poznawcze w depresji i problemach lękowych
  • Mechanizmy leżące u podłoża PTSD
  • Psychoterapia:
  • Ocena skuteczności, mediatory i mechanizmy zmiany w terapii poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej
 1. Czynniki psycho-emocjonalne w przewlekłych chorobach somatycznych (psychosomatyka):
  • w sarkoidozie, nadciśnieniu tętniczym, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP), dysfunkcjach seksualnych

Wybrane granty:

Mózgowe korelaty wpływu treningu uważności na procesy poznawcze i emocjonalne u osób z depresją. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (no I.N.09). Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Instytut Biologii Doświadczalnej Nenckiego. Wykonawca. 2017- 31.12.2019.

Badanie skuteczności treningu uważności w poprawie zdolności do pracy osób z depresją. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (no I.N.01). Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wykonawca. 2017- 31.12.2019.

Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (no. 2015/19/B/HS6/02216). Główny wykonawca: Tomasz Jankowski. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  (2016-2019). Wykonawca

Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami. From National Center for Science (no. 2014/15/B/HS6/03754). Główny wykonawca: Wojciech Dragan. Uniwersytet Warszawski (2015-2017). Wykonawca.

Ocena występowania i charakter zniekształceń procesów uwagi na bodźce emocjonalne u osób cierpiących na fobię społeczną. Behawioralne, psychofizyczne i neuronalne korelaty procesów uwagowych. Nr projektu: N N402 269036. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009- 2014. Główny wykonawca.

Skuteczność intensywnej krótkoterminowej psychoterapii grupowej w warunkach oddziału dziennego prowadzonej w modelu psychodynamicznym i behawioralno-poznawczym w porównaniu z grupą kontrolną. Nr projektu: N N402 464340. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2011- IV 2015. Wykonawca.

Treningi ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne. Nr DEC-2012/04/M/HS6/00470. HARMONIA Narodowe Centrum Nauki. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. 2013-2016. Wykonawca.

Rola różnic związanych z wiekiem w kształtowaniu poznawczych i psychofizjologicznych procesów w reakcji na stres oraz użycie informacji zwrotnej dotyczącej reakcji na stres jako interwencji klinicznej. BIS/2011-3/2, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 2011- 2014. Wykonawca.

 

Wybrane publikacje z ostatnich lat (po angielsku):

 • Śliwowski, M.,  Jastrzębska, P., Holas, P., Żygierewicz, P., & Suffczynski, P. (2021). Brain Activity During Meditation in Novice Meditators. International Journal of Neuroscience. Pub Date : 2021-03-25 , DOI: 10.1080/00207454.2021.1909010
 • Holas, P., Draps, M., Kowalewska, E., Lewczuk, K., & Gola, M. (2020). A pilot study of mindfulness-based relapse prevention for compulsive sexual behaviour disorder. Journal of Behavioral Addictions. Online Publication Date: 17 Nov 2020. DOI: https://doi.org/10.1556/2006.2020.00075
 • Gambin, M., Sękowski, M., Woźniak-Prus, M., Wnuk, A., Oleksy, T., Cudo, A., Holas, P, … & Maison, D. (2020). Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity. Comprehensive Psychiatry, 152222.
 • Krejtz, I., Rohnka, N., Holas, P., Rusanowska, M., & Nezlek, J. B. (2020). Manifestations of clinical depression in daily life: a daily diary study of descriptions of naturally occurring events. Cognition and Emotion, 34(8), 1664-1675.
 • Holas, P., Krejtz, I., Wisiecka, K., Rusanowska, M., & Nezlek, J. B. (2020). Modification of Attentional Bias to Emotional Faces Following Mindfulness-Based Cognitive Therapy in People with a Current Depression. Mindfulness, 11. 1413–1423.
 • Jankowski, T., & Holas, P (2020). Effects of Brief Mindfulness Meditation on Attention Switching. Mindfulness. 11, 1150–1158 https://doi.org/10.1007/s12671-020-01314-9
 • Szumska, I., Gola, M., Rusanowska, M., Krajewska, M., Żygierewicz, J., Krejtz, I., … & Holas, P. (2020). Mindfulness-based cognitive therapy reduces clinical symptoms, but do not change frontal alpha asymmetry in people with major depression disorder. International Journal of Neuroscience, Apr 13:1-9. doi: 10.1080/00207454.2020.1748621 1-12
 • Zajenkowska, A., Rajchert, J., Macianowicz, O., Holas, P., & Murawiec, S. (2019). Cognitive-Behavioral (CBT) and Psychodynamic (PDT) Group Psychotherapy and Their Impact on Depressive Symptoms and Hostile Attributions. International Journal of Group Psychotherapy, 1-25. https://doi.org/10.1080/00207284.2019.1653189
 • Piotrowska-Półrolnik, M., Holas, P., Krejtz, I., & Symonides, B. (2019). Relationship between alexithymia and variability of blood pressure measured with ABPM in hypertensive patients. General Hospital Psychiatry, 60, 1-5. DOI: 10.1016/j.genhosppsych.2019.04.014 
 • Nezlek, J., Krejtz, I., Rusanowska, M.,  Holas, P. (2019). Within-Person Relationships Among Daily Gratitude, Well-Being, Stress, and Positive Experiences. Journal of Happiness Studies, 20:883–898. DOI: 10.1007/s10902-018-9979-x
 • Nezlek, J., Rusanowska, M., Holas, P., Krejtz, I. (2019). The Factor Structure of a Polish Language Version of the Hospital Anxiety Depression Scale (HADS). Current Psychology, Feb 2019, 1–9, https://doi.org/10.1007/s12144-019-0164-0
 • Holas, P., Krejtz , I., Rusanowska, M., Rohnka, N., Nezlek, J. (2018). Attention to negative words predicts daily rumination among people with clinical depression: Evidence from an eye tracking and daily diary study. Cognition and Emotion. 2018 Oct 31:1-7. doi: 10.1080/02699931.2018.1541168.
 • Krejtz , I., Holas, P., Rusanowska, M., Nezlek, J. (2018). Positive online attentional training as a means of modifying attentional and interpretational biases among the clinically depressed: An experimental study using eye tracking.. Journal of Clinical Psychology. 2018 Mar 15. doi: 10.1002/jclp.22617.
 • Holas, P., Kowalski, J., Dubaniewicz, A., Farnik, M., Jarzemska, A., Maskey – Warzechowska, M., Bielecki, M., Domagala-Kulawik, J. (2018). Relationship of Emotional Distress and Physical Concerns with Fatigue Severity in Sarcoidosis. Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. 35; 160-164.
 • Krejtz, K., Wisiecka, K., Krejtz, I., Holas, P., Olszanowski, M., Duchowski, A (2018). ETRA ’18 Proceedings of the 2018 ACM Symposium on Eye Tracking Research & Applications, Article No. 43
 • Holas, P., Szymańska, J., Dubaniewicz, A., Farnik, M., Jarzemska, A., Krejtz, I., Maskey – Warzechowska, M., Domagala-Kulawik, J. (2017).  Association of anxiety sensitivity-physical concerns and FVC with dyspnea severity in sarcoidosis. General Hospital Psychiatry. http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2017.04.013
 • Holas, P., Michalowski, J., Gaweda, L., Domagala-Kulawik, J. (2017). Agoraphobic avoidance predicts emotional distress and increased physical concerns in chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Medicine. DOI: 10.1016/j.rmed.2017.04.011
 • Holas, P., Suszek, H. (2016). Group process and therapeutic protocol of intensive transdiagnostic group cognitive-behavioral therapy for anxiety and personality disorders in a day clinic. International Journal of Group Psychotherapy. DOI: 10.1080/00207284.2016.1156405
 • Nezlek, J., Holas, P., Krejtz, I., & Rusanowska, M. (2015). Being Present in the Moment: Event-Level Relationships between Mindfulness and Stress, Positivity, and Importance. Personality and Individual Differences. Article ref:: PAID7159, online 10-DEC-2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.031
 • Holas, P., Suszek, H., Szaniawska, M., Kokoszka, A. (2015). Group cognitive-behavior therapy for anxiety disorders with personality disorders in day clinic setting. Perspective in Psychiatric Care. Article first published online: 28 MAR 2015; DOI: 10.1111/ppc.12115
 • Suszek, H., Holas, P., Wyrzykowski, T., Lorentzen, S., Kokoszka, A. (2015). Short-term intensive psychodynamic group therapy versus cognitive-behavioral group therapy in day treatment of anxiety disorders and comorbid depressive or personality disorders: study protocol for a randomized controlled trial. Trials16:319  doi:10.1186/s13063-015-0827-6
 • Holas, P. (2015). Tendencyjności uwagowe w fobii społecznej. Zastosowanie i wyniki badań okulograficznych (in Polish). Eye-tracking methodology in social phobia research. Studia Psychologiczne,  53 (2015), z. 1, pp. 33–45. DOI: 10.2478/v10167-010-0113-4
 • Rohnka, N., Szymczyk, B., Rusanowska, M., Holas, P., Krejtz, I., & Nezlek, J (2015). Właściwości języka osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i osobowości – analiza treści opisów codziennych wydarzeń (in Polish). Language characteristics of individuals with emotional, and personality disorders: content analysis of daily events. Psychiatria i Psychoterapia; 11, nr 3: pp.3-20
 • Holas, P., Krejtz, I., Cypryańska, M. , Nezlek, J. (2014). Orienting and maintenance of attention to emotional and threat faces in anxiety – an eye movement study.  Psychiatric Research. 15;220(1-2):362-9.   DOI: 10.1016/j.psychres.2014.06.005
 • Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition. 48, pp 64-80
 • Krejtz, I., Nezlek, J., Michnicka, A., Holas, P., Rusanowska, M. (2014). Counting one’s blessings can reduce the impact of daily stress. Journal of Happiness Studies. 17(1), 25-39. DOI 10.1007/s10902-014-9578-4
 • Symonides, B., Holas, P., Schram, M., Sleszycka, J., Bogaczewicz, A., Gaciong, Z. (2014). Does the control of negative emotions influence blood pressure control and its variability? Blood Pressure. Early Online, 1–7; PMID: 24786662. IF – 1,391; 20 pkt
 • Michałowski, J., Holas, P., Zvolensky, M.J. (2014). Polish Adaptation and Psychometric Validation of the Anxiety Sensitivity Index – III. Journal of Individual Differences. 35,2, pp. 79-86. IF – 1,208, 15 pkt.
 • Holas, P., Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology. 48, 3, pp. 232-244, IF – 1,097.
 • Holas, P., Krejtz , I., Urbankowski, T., Skowyra, A., Ludwiniak, A., Domagala-Kulawik, J. (2013). Anxiety, its relations to symptoms severity and anxiety sensitivity in sarcoidosis. Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. 30; 282-288, IF – 1,625. 
 • Gaweda, L., Holas, P., Kokoszka, A. (2013). Do depression and anxiety mediate the relationship between meta-cognitive beliefs and psychological dimensions of auditory hallucinations in schizophrenia? Psychiatry Research. 210;1316–1319; IF – 2,456
 • Michałowski, J., Holas, P. (2013). Polish adaptation and validation of the Agoraphobic Cognitions Questionnaire and the Body Sensations Questionnaire. Psychiatria Polska, XLVII, Nr 4, s. 679–687; IF – 1,480
 • Ashwin, C., Holas, P., Broadhurst,, Kokoszka, A., Georgiou, G.A., & Fox, E. (2012). Enhanced anger superiority effect in generalized anxiety disorder and panic disorder. Journal of Anxiety Disorders. Mar;26(2):329-36. Epub 2011 Nov 28; IF- 3,229
 • Michałowski, J., Holas, P., Wojdyło, K., Gorlewski, B (2012). Polska adaptacja i walidyzacja skali zachowań unikowych towarzyszących agorafobii. Polish Adaptation and validation of the mobility inventory. Psychiatria i Psychoterapia,8, Nr 3-4: s.20-30
 • Gawęda, Ł., Holas, P., Kokoszka, A. (2012) Dysfunctional meta-cognitive beliefs and anxiety, depression and self-esteem among healthy subjects with hallucinatory-like experiences. Psychiatria Polska, XLVI, Nr 6, str. 933–949; IF – 1,480

Wybrane publikacje z ostatnich lat (po polsku):

 • Piotrowska-Półrolnik Małgorzata, Krejtz Izabela, Holas Paweł. Emotional regulation and the occurrence and course of hypertension. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):315-328. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.580863
 • Rohnka, N., Szymczyk, B., Rusanowska, M., Holas, P., Krejtz, I., & Nezlek, J (2015). Właściwości języka osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i osobowości – analiza treści opisów codziennych wydarzeń (in Polish). Language characteristics of individuals with emotional, and personality disorders: content analysis of daily events. Psychiatria i Psychoterapia; 11, nr 3: pp.3-20
 • Holas, P. (2015). Uważność a depresja. Terapie oparte na uważności w leczeniu i zapobieganiu depresji. Mindfulness and depression (in Polish). Mindfulness-Based Psychotherapies in the treatment and prevention of depressive disorder. Psychiatria po Dyplomie, 12, nr 06, pp. 6-9.
 • Holas, P. (2015). Tendencyjności uwagowe w fobii społecznej. Zastosowanie i wyniki badań okulograficznych (in Polish). Eye-tracking methodology in social phobia research. Studia Psychologiczne, 53 (2015), z. 1, pp. 33–45. DOI: 10.2478/v10167-010-0113-4.
 • Holas, P. (2015) Uważność a lęk. Terapie oparte na uważności w leczeniu zaburzeń lękowych. Mindfulness and anxiety. Mindfulness-Based Psychotherapies in in the treatment of anxiety disorders. Psychiatria po Dyplomie, 12, nr 04, pp. 35-38.
 • Michałowski, J., Holas, P. (2013). Polish adaptation and validation of the Agoraphobic Cognitions Questionnaire and the Body Sensations Questionnaire. Psychiatria Polska, XLVII, Nr 4, s. 679–687
 • Michałowski, J., Holas, P., Wojdyło, K., Gorlewski, B (2012). Polska adaptacja i walidyzacja skali zachowań unikowych towarzyszących agorafobii. Polish Adaptation and validation of the mobility inventory. Psychiatria i Psychoterapia,8, Nr 3-4: s.20-30
 • Gawęda, Ł., Holas, P., Kokoszka, A. (2012) Dysfunctional meta-cognitive beliefs and anxiety, depression and self-esteem among healthy subjects with hallucinatory-like experiences. Psychiatria Polska, XLVI, Nr 6, str. 933–949
Działalność dydaktyczna

– Zajęcia na studiach magisterskich w języku polskim:
Wykłady:  Psychopatologia, Seksuologia
Ćwiczenia: Psychoterapia (Akademicki Ośrodek Psychoterapii, AOP)

– Zajęcia na studiach magisterskich w języku angielskim:
Lectures: Psychopathology
Workshops: Cognitive-Behavior Therapy (CBT)


Zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów pisaniem prac i badaniami szczególnie w zakresie mechanizmów i skuteczności uważności oraz interwencji na niej opartych w terapii problemów emocjonalnych i rozwoju indywidualnym.

PROPOZYCJA TEMATYKI PRAC ROCZNYCH I MAGISTERSKICH
Temat przewodni: Uważność i współczucie oraz interwencje na nich oparte (MBI). Od teorii do praktyki, czyli badania podstawowe oraz aplikacyjne.

Czym jest uważność i współczucie oraz jak je operacjonalizować? W jaki sposób wpływa na funkcjonowanie psychiczne, dobrostan i zdrowie fizyczne? W jaki sposób ją najefektywniej rozwijać? Jaka jest skuteczność i mechanizmy zmiany interwencji opartych na uważności (MBI, w szczególności terapii poznawczej opartej na uważności, MBCT) w rozmaitych problemach klinicznych (zaburzenia lękowe, uzależnienia behawioralne, depresja), a także w optymalizacji rozwoju człowieka na różnych stadiach życia (zwłaszcza dzieci i młodzież). Te pytania stanowią główne osie zainteresowań badawczych, które będziemy rozwijać na seminarium. W tym celu będziemy omawiać poznawcze i meta-poznawcze ujęcie uważności, analizować efektywność interwencji oraz będziemy szukać odpowiedzi na powyższe i podobne pytania generując wspólnie pomysły eksperymentów, które by pomogły nam je testować.

Literatura:
Holas, P., Żołnierczyk-Zreda, D. (2018). Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) w leczeniu i zapobieganiu depresji. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 1(18),49-55
Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition. 48, pp 64-80. doi: 10.1016/j.concog.2014.06.005
Holas, P., Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology. 48, 3, pp. 232-244, doi: 10.1080/00207594.2012.658056


Działalność organizacyjna